Zmiany w ZUS dla małych i dużych przedsiębiorców – opinie ekspertów

zmiany w składkach zus dla firm

Rząd zapowiada rewolucję w wysokości składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. Nowe propozycje uzależnienia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od przychodów ma na celu promocje samozatrudnienia oraz wydłużenie „życia” mikrofirm.

Jaki ZUS płacą przedsiębiorcy teraz?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do oprowadzania składek ZUS. Są to składki:

  • rentowe
  • emerytalne
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • opłata na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są fakultatywne. Ich wysokość jest uzależniona od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w Polsce oraz od opłaty minimalnej, wyznaczanej co roku w ustawie budżetowej.

Składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz opłaty na Fundusz Pracy wyliczane są na podstawie 60% wartości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W 2017 roku, podstawa do obliczania składek wynosi 2557,80 zł.

Z kolei składka zdrowotna obliczana jest w oparciu o wartość 75% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2017 roku, przedsiębiorcy są zobowiązani odprowadzić do ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 1172,56 zł miesięcznie. Niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia za pracę.

„700 tys. firm (dane GUS) woli działać w szarej strefie, by tylko nie brać udziału w tak  źle skonstruowanym systemie, gdzie nie opłaca im się po prostu legalnie pracować” – mówi Cezary Kaźmierczak, przewodnicząc ZPP dla WP money.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, przez 24 miesiące zapłacą minimalny ZUS, obliczany na podstawie wartości płacy minimalnej. W 2017 roku składka ta wyniesie 487,90 zł.

Obniżony ZUS – stanowisko rządu

Pomysłem rządu jest zniesienie jednolitej, zryczałtowanej opłaty na ZUS. Ulga będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy osiągają przychód do 5 tyś. złotych miesięcznie.

Według nowego pomysłu ustawy, przedsiębiorcy będą opodatkowani w zależności od wysokości otrzymywanych przychodów. Stawka będzie obliczana procentowo.

Celem rządu jest przede wszystkim ochrona jednoosobowej działalności gospodarczej. Wysokie koszty opłat, odprowadzanych do budżetu państwa, bardzo często powodują bankructwo tego typu firm.

„Ta zmiana zakłada, że dopiero od 2,5-krotności płacy minimalnej zaczynają obowiązywać dotychczasowe zasady. Wysokość składki rośnie wraz z przychodem.” – mówiła premier Beata Szydło.

Według rządu, nowego projektu ustawy nie muszą obawiać się osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Dotychczasowa ulga, która im przysługuje, zostanie zachowana.

„Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostaną w mocy. W szczególności dotyczy to, przewidzianej w Konstytucji Biznesu, ulgi na start. Jest to możliwość skorzystania z obniżonej, przez pierwsze 24 miesiące, podstawy wymiaru składek.” – mówi Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów, dla Pulsu Biznesu.

Minimalny ZUS dla przedsiębiorców – jak zareaguje na to biznes?

Plan zmian dla przedsiębiorców spotkał się z przychylnymi opiniami rynku.

„Na pewno jest to ruch w dobrym kierunku. Sztywna stawka składki ZUS, w porównaniu do przychodów w małej działalności gospodarczej (60 tys. złotych rocznie), odstraszała od zakładania firmy. Z drugiej strony, wpychała tych ludzi do szarej strefy.” – mówi Mariusz Pawlak, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Eksperci podkreślają jednak, że w proponowanej zmianie istnieje poważny błąd logiczny. Może on zachęcić przedsiębiorców do ukrywania przychodów czy pozostania w szarej strefie. Małe firmy mogą uzależnić swoje składki od przychodów, a nie realnych dochodów firmy.

„Szkoda, że ostatecznie będzie to (składka na ZUS) liczone od przychodu. W powszechnym rozumieniu od obrotów, a nie realnych dochodów. To jest wada tego rozwiązania. Premiować się będzie rodzaje działalności, które nie generują wysokich kosztów.” – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawcy RP i członek rady nadzorczej ZUS.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Zmiany w ZUS dla małych i dużych przedsiębiorców – opinie ekspertów"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*