Zaostrzenie kar za oszustwa podatkowe

Konsekwencje ponoszone przez przestępców podatkowych w Polsce nie są aktualnie zbyt dotkliwe, jednak wszystko wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni. Rząd pracuje bowiem nad zmianą przepisów i wprowadzeniem możliwości konfiskaty majątków pochodzących z nielegalnej działalności. Czy planowane zmiany przyczynią się do ograniczenia zorganizowanej przestępczości?

Jak przepisy wyglądają na świecie?

Konfiskata majątków wbrew pozorom nie jest niczym nowym. Przepisy pozwalające na jej stosowanie obowiązują obecnie w wielu krajach europejskich, a sama konfiskata stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi walki ze zorganizowaną przestępczością. Wyzwaniem jest obecnie harmonizacja prawa dotyczącego konfiskaty majątków, co pozwoliłoby prowadzić jeszcze skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi w kontekście międzynarodowym.

Skala problemu

Według szacunków, każdego roku na skutek różnego rodzaju oszustw podatkowych budżety państw uszczuplane są o miliardy euro.

W wielu krajach, w tym na przykład we Włoszech, gdzie konfiskata majątku stosowana jest od lat, każdego roku orzeka się przepadek setek milionów euro.

Czy wprowadzenie analogicznych przepisów w Polsce pozwoli na wypracowanie podobnych rezultatów? Z pewnością skala problemu jest ogromna, jednak trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, jak skutecznie nowe prawo będzie egzekwowane.

Czy są powody, by się obawiać?

Mając na uwadze wspomnienia czasów komunistycznych i stosowanie wówczas konfiskaty majątku, jako narzędzia represji, nowe przepisy mogą budzić pewne obawy.

Trudno jednak odnieść się do planowanej zmiany przepisów, gdyż projekt ustawy nie nabrał jeszcze ostatecznego kształtu.

Zgodnie z założeniami, celem jest wprowadzenie tzw. konfiskaty rozszerzonej, a więc pozbawienie przestępców nie tylko owoców ich nielegalnej działalności, ale również przedsiębiorstw, które im do tego służyły.

Dopuszczalne ma być uniknięcie konfiskaty, ale jedynie pod warunkiem, że oskarżony przedstawi dowody, które potwierdzą legalne pochodzenie majątku. Pozostaje tylko wierzyć, że planowane zmiany pozwolą na wyeliminowanie wielu patologii i należyte karanie nieuczciwych podatników.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Zaostrzenie kar za oszustwa podatkowe"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*