Właściciel mieszkania zwleka ze zwrotem kaucji. Jak działać?

Kiedy umowa najmu dobiegnie końca, co do zasady najemca powinien otrzymać zwrot kaucji, którą wpłacił właścicielowi mieszkania wraz z pierwszym odstępnym. Często zdarza się tak, że właściciel lokalu, pod pretekstem konieczności dokonania napraw w mieszkaniu po Twoim odejściu, nie będzie chciał jej zwrócić.

Dlaczego płacimy kaucję?

W dzisiejszych czasach wynajęcie mieszkania bez konieczności uiszczenia na wstępie kaucji, nieraz w wysokości znacznie przekraczającej wartość miesięcznego czynszu, jest praktycznie niemożliwe. Z reguły uczciwi wynajmujący, po rozwiązaniu umowy najmu, pozwalają mieszkać swoim lokatorom w mieszkaniu przez ostatni miesiąc za tzw. kaucję, która zwykle równa jest wartości jednego czynszu. Zdarzają się jednak i tacy, którzy za z góry zapłaconą kaucję postanawiają wykonać remont mieszkania przed wprowadzeniem się kolejnych lokatorów.

Oczywiście istotą kaucji jest zabezpieczenie właściciela mieszkania przed nadmiernymi kosztami związanymi z naprawieniem szkody wyrządzonej przez lokatorów i przekraczającej zakres zwykłego użytkowania mieszkania, jednakże nie każdy uszczerbek powstały podczas okresu wynajmu powinien być naprawiany na koszt lokatora. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, kiedy najemca decyduje się na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu, które wynajmuje. Lokator, który remontuje nie swoje mieszkanie bez zgody właściciela, może mieć duży problem z odzyskaniem pieniędzy, przeznaczonych na odświeżenie mieszkania.

Kiedy właściciel może nie zwrócić kaucji?

Aby rozpocząć o walkę o należny zwrot kaucji, warto wiedzieć, kiedy wynajmujący ma prawo ją zatrzymać. Kaucja może zostać zatrzymana przez właściciela mieszkania i spożytkowana w szczególności na zaległe rachunki za wodę, prąd, gaz, ogrzewanie czy inne media. Pieniądze mogą też zostać przeznaczone na naprawdę szkód wynikających z wyłącznej winy najemcy, np. zepsuty w wyniku złego użytkowania piekarnik czy rozbitą szybę w kredensie.

Co do zasady, nie można jednak przeznaczać kaucji na odmalowanie mieszkania, którego ściany uległy przybrudzeniu w wyniku naturalnego użytkowania lokalu. Właściciele mieszkań bardzo często nie uświadomieni są, że to właśnie czynsz jest wynagrodzeniem i zabezpieczeniem finansowym poniesionych strat w związku ze zwykłym użytkowaniem pomieszczenia.

Sąd Najwyższy tak określił funkcję kaucji:

(…) [kaucja] służy do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynajmującego wobec najemcy, a jej zwrot ma zapobiec bezpodstawnemu wzbogaceniu się wynajmującego kosztem najemcy. SN potwierdził także, że już od chwili wpłacenia kaucji pieniężnej  najemcę i wynajmującego łączy dodatkowy – obok stosunku najmu – stosunek  zobowiązaniowy, z którego dla najemcy wynika wierzytelność pieniężna o zwrot  przedmiotu kaucji, przy czym zakres tej wierzytelności pozostaje uzależniony od tego, czy istniały postawy do dokonania potrącenia należności wynajmującego objętych porozumieniem kaucyjnym.

Tak więc, za zatrzymaniem kwoty kaucji powinny stać silne argumenty przemawiające za koniecznością potrącenia.

gotowka-natychmiast-banner

Jak skutecznie domagać się zwrotu kaucji za mieszkanie?

Jeżeli masz wątpliwość, czy wynajmujący chce zwrócić ci kaucję, umów się z nim na odbiór mieszkania, podczas którego zapadnie decyzja o tym, czy kaucja może zostać zwrócona w całości czy w części. Wszelkie uszczerbki w stanie mieszkania powinieneś wskazać na piśmie. W określeniu czy poniesiesz dodatkowe koszty wynajmu, pomocny byłby podobny dokument sporządzony z wynajmującym przed wprowadzeniem się do lokalu. W ten sposób w sprawnie będzie można oszacować realne straty i szkody wyrządzone we wnętrzu podczas okresu najmu.

Kaucja jest roszczeniem pieniężnym, które po upływie miesiąca od dnia opuszczenia lokalu staje się wymagalne. Tak więc po tym okresie, masz pełne prawo do żądania zwrotu należności pieniężnych od wynajmującego. Sprawę taką możesz załatwić dwuetapowo. Najpierw skieruj do właściciela mieszkania list polecony zawierający wezwanie do zapłaty, w którym określisz ostateczny termin spłaty długu oraz jego wysokość.

Jeżeli pismo to pozostanie bez odzewu, możesz skierować sprawę na drogę sądową, pisząc pozew o nakaz zapłaty świadczenia pieniężnego. W zależności od postanowienia sądu, kaucję będziesz mógł odzyskać dobrowolnie od nieuczciwego najemcy lub też wyniku egzekucji sądowej, za którą najemca poniesie dodatkowo koszty.

Właściciel mieszkania zwleka ze zwrotem kaucji. Jak działać?
5 z 3 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Właściciel mieszkania zwleka ze zwrotem kaucji. Jak działać?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*