W jak windykator – czym się zajmuje i jakie ma uprawnienia?

Życie pisze różne scenariusze. Czasami nie mamy wpływu na problemy finansowe, ale jedno jest pewne – zobowiązania należy spłacać. Jeśli mamy przejściowe kłopoty finansowe, trzeba jak najszybciej skontaktować się z pierwotnym wierzycielem.

Oko w oko z windykatorem

Coraz więcej Polaków zalega z terminowym zwrotem należności w różnych instytucjach. Chcąc uniknąć dużych kłopotów najlepiej skontaktować się z pierwotnym wierzycielem, np. bankiem lub inną instytucją. Wtedy jest duża szansa, że wierzyciel pójdzie nam na rękę i po negocjacjach zmieni warunki spłaty rat.

Po bezowocnych negocjacjach dług może zostać sprzedany firmie windykacyjnej. W tym wypadku dla dłużnika najlepsza jest windykacja polubowna, dochodzi do  mediacji pomiędzy dłużnikiem a osobą lub instytucją, której zalega pieniądze. Opiera się ona na dialogu i negocjacjach, dążąc do tego, aby dłużnik dobrowolnie podpisał ugodę. Do osiągnięcia swojego celu, czyli odzyskania długu, windykator może: wysyłać wezwania do zapłaty, dzwonić, ponaglać, umawiać się na spotkania w celu ustalenia zwrotu należności.

Trzeba pamiętać, że zarówno wierzycielowi, jak i reprezentującej go firmie windykacyjnej, zależy na odzyskaniu pieniędzy – nawet spłacając swoje zobowiązanie w ratach.

Gdy nie dojdzie do ugody i nie pomogą monity oraz systematyczne przypomnienia dłużnikowi o spłacie długu, firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu. Wówczas ten może nakazać zwrot dóbr, a do wyegzekwowania wyroku wkroczy komornik.

Windykator to nie komornik! – czyli czego nie można windykatorom

Mając dług nie znaczy, że jest się na straconej pozycji i nie ma się żadnych praw. Niektóre firmy windykacyjne stosują bezprawne metody zakazane przez kodeks karny i kodeks etyki windykatorów.

Dłużnik nie ma obowiązku wpuszczania do domu windykatora, chyba że ten wpuści go dobrowolnie. Tylko komornik ma prawo wejść do mieszkania i zająć rzeczy na poczet długu.

Nie może straszyć zadłużonego policją, sądem, aresztem lub wpisem do rejestru dłużników. Ma bezwzględny zakaz rozmowy o problemach zadłużonego z osobami trzecimi, bo naruszałby w ten sposób tajemnicę bankową. Nie może spisywać stanu majątku, ani straszyć, że go wystawi na licytację, a tym bardziej wynosić rzeczy z mieszkania.

 

Nie daj się nabrać na nieuczciwe praktyki firm windykacyjnych

Windykatorzy działając niezgodnie z  prawem liczą na nieznajomość prawa przez dłużnika, przez co starają się wywrzeć na nim presję. Częstą praktyką samych windykatorów jest wprowadzanie w błąd dłużników, co do okoliczności związanych z zadłużeniem oraz konsekwencjami spłaty, przez co dopuszczają się przestępstwa wyłudzenia. W przypadku naruszenia przez windykację norm prawa należy niezwłocznie powiadomić policję lub bezpośrednio prokuraturę o niedozwolonych praktykach i donieść o możliwości popełnienia przestępstwa.

Niezależnie również możemy złożyć w firmie windykacyjnej reklamację, żądając zaprzestania bezprawnych praktyk oraz złożyć doniesienie o takich poczynaniach do Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji ( UOKiK ).

Dłużnik ma prawo oświadczyć windykacji, że kwestionuje dług i nie spłaci go, dopóki nie zostanie potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym oraz, że nie zgadza się na jakiekolwiek negocjacje oraz kontakt firmy windykacyjnej.

 

Windykacja na pewno nie należy do życiowych przyjemności. Pamiętać trzeba jednak, żeby nie uciekać od problemów, lecz spróbować stawić im czoła. Nie spłacać zawyżonych lub nieistniejących długów (przedawnionych). Najlepiej jednak trzeba robić wszystko, by nigdy nie stanąć przed koniecznością konfrontacji z firmą windykacyjną.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "W jak windykator – czym się zajmuje i jakie ma uprawnienia?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*