Umowa pożyczki a umowa kredytu – czym się różnią?

Umowa pożyczki, a umowa kredytu – czym się różnią

Podpisanie umowy pożyczki jest ostatnim krokiem, który dzieli cię od uzyskania pieniędzy od pożyczkodawcy. Dlatego tak ważne jest, aby umowa pożyczki była dla ciebie zrozumiała. Podejdź do tego etapu przygotowany i ze wszystkimi odpowiednimi informacjami.

Co zawiera umowa pożyczki?

Potocznie, wyrażenia „umowa pożyczki” i „umowa kredytowa” stosowane są zamiennie. Warto wiedzieć, że z prawnego punktu widzenia oznaczają coś innego.
Umowa pożyczki regulowana jest przez prawo cywilne. Jej definicja występuje w art. 720 kodeksu cywilnego.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Wynika z tego, że umowa pożyczki może dotyczyć nie tylko pieniędzy, ale również innych dóbr materialnych. Oprócz tego ważny jest fakt, że odsetki nie są obowiązkowe i nie muszą być zapisane w umowie.

Czym różni się umowa kredytu od umowy pożyczki?

Konstrukcja prawna umowy kredytu jest dużo bardziej skomplikowana. Prawo bankowe, które reguluje postanowienia związane z umową kredytu, opisuje ją w taki sposób w artykule 69:

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu

 

umowa pożyczki a umowa kredytu

Dodatkowo, prawo bankowe dokładnie określa, że umowa powinna być zawarta na piśmie i określać takie szczegóły jak:

  • strony umowy
  • kwotę i walutę kredytu
  • cel, na który kredyt został udzielony
  • zasady i termin spłaty kredytu
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Z definicji kredytu wynika zatem, że jedyną instytucją, która może nam udzielić kredytu, jest bank. Natomiast pożyczkę możemy otrzymać od osoby fizycznej lub od osoby prawnej ( w tym np. od banku). Należy pamiętać, że ustawa o kredycie konsumenckim obowiązuje zarówno banki, jaki i firmy pożyczkowe. Dlatego wiele elementów umów kredytowych znajdziesz również we wzorach umów firm pozabankowych.

Warto mieć także na uwadze, że w obrocie bankowym używane są nie tylko umowy kredytu, ale również umowy pożyczki. Obowiązująca ustawa nakłada jednak na pożyczki udzielne przez podmiot finansowe obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących oprocentowania jak w przypadku kredytów.

Umowa pożyczki może być również zawarta bez udziału podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że możesz taką umowę podpisać na przykład ze swoim sąsiadem.
Niezależnie od tego, jak wysoka jest kwota twojej pożyczki, pamiętaj, na co należy zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu. Więcej o tym pisaliśmy w artykule U jak umowa pożyczki online – na co zwrócić uwagę?

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Umowa pożyczki a umowa kredytu – czym się różnią?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*