Syn nie chce się usamodzielnić – do kiedy muszę płacić alimenty na dziecko?

syn nie chce sie usamodzielnic - do kiedy płacić alimenty na dziecko

Rodzice mają obowiązek utrzymywania dzieci do momentu ich usamodzielnienia się. Obowiązek alimentacyjny na dzieci trwa przynajmniej do końca ich nauki, a nawet dłużej, o ile dziecko nie będzie w stanie samo się utrzymywać. Jeśli chcesz przestać płacić alimenty na dziecko, należy zwrócić się do sądu, który oficjalnie zwolni cię z tego obowiązku. W przypadku, w którym samodzielnie przestaniesz płacić alimenty, dziecko będzie uprawnione do wszczęcia egzekucji i nasłania na ciebie komornika.

Alimenty na dziecko – kiedy się należą?

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie powstaje tylko w wyniku rozwodu jego rodziców. Co do zasady, rodzic ma obowiązek utrzymania dziecka, aż do momentu kiedy się ono usamodzielni, niezależne czy rodzice się rozwiedli, czy też nie. Alimenty na dziecko to obowiązek dostarczania środków do życia osobie, która nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie utrzymania.

Osoba uprawniona do alimentów może wystąpić do sądu o wydanie wyroku nakazującego wypłatę alimentów w określonej wysokości. Świadczenie alimentacyjne nie wygasa z chwilą ukończenia 18 roku życia przez dziecko. Obowiązek alimentacyjny trwa aż do momentu, kiedy znajdzie ono pracę, która zapewni mu utrzymanie na odpowiednim poziomie. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy tak reguluję tę sytuację prawną:

Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. (…)

Alimenty mogą zostać zasądzone na małżonka, łącznie z orzeczeniem o rozwodzie oraz sytuacji prawnej dzieci po ustaniu małżeństwa. Mogą też zostać orzeczone bezpośrednio w stosunku do dziecka. Rodzaj orzeczenia jest ważny ze względu na ewentualne rozwiązanie tego stosunku prawnego.

Kiedy dziecko powinno przestać otrzymywać alimenty?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których pełnoletnie dziecko mogłoby bez przeszkód podjąć pracę i rozpocząć prowadzenie samodzielnego życia, także finansowo. Przyjęło się, że rodzice powinni utrzymywać dziecko dopóki kontynuuje ono naukę – czy to w szkole, czy też na studiach wyższych. Jednak Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie mówi nic na ten temat. Uznać należy więc, że obowiązek alimentacyjny może trwać także i po zakończeniu edukacji dziecka. Mówi o tym art. 133 KRO par. 3.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Drugi przypadek ma miejsce, kiedy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Jeżeli twój syn jest absolwentem wyższej uczelni i nie może znaleźć pracy po studiach, obowiązek alimentacyjny będzie trwał nadal. Jednak sytuacja ta nie może trwać w nieskończoność.

Gdy dziecko nie wykazuje chęci podjęcia pracy, a jego warunki psychiczne i fizyczne nie stoją na przeszkodzie do podjęcia pracy, która pozwoli mu się utrzymać, możesz podjąć działania w celu zaprzestania dalszego płacenia alimentów. Z obowiązku alimentacyjnego mogą zostać zwolnieni także rodzice tzw. „wiecznych studentów”.

Gdy twój syn w nieskończoność przedłuża studia, korzystając  z systemu darmowej edukacji w Polsce, także możesz położyć kres opłacaniu jego fanaberii. Jeżeli wystąpisz do sądu o zaprzestanie łożenia na syna, sąd zbada twoją zdolność finansową. Przeanalizuje także szanse, jakie twój syn będzie miał na zakończenie studiów oraz to, jak bardzo zmotywowany jest do rozpoczęcia samodzielnego życia. Gdy sędzia uzna, że czas najwyższy na usamodzielnienie się młodego człowieka, zostaniesz uwolniony od alimentów.

Powodem, dla którego będziesz mógł zaprzestać płacenia alimentów, będzie także zawarcie związku małżeńskiego przez twoje dziecko. W takim przypadku, zmienia się kolejność zobowiązania do utrzymywania dziecka – to małżonek w pierwszej kolejności musi dostarczać środków utrzymania.

Innym sposobem na uwolnienie się od płacenia alimentów, jest wykazanie swojego niedostatku oraz złej sytuacji finansowej, która nie pozwala ci łożyć dłużej na dziecko. W takiej sytuacji, sąd może zwolnić cię z obowiązku alimentacyjnego lub przynajmniej zmniejszyć ich wysokość do poziomu, który nie będzie powodował nadmiernego obciążenia twojego budżetu.

Jak prawnie uwolnić się od płacenia alimentów?

Wróćmy do kwestii tego, w jaki sposób zostały zasądzone alimenty na dziecko. Gdy wyrok został wydany bezpośrednio na syna, a ty z dnia na dzień przestaniesz płacić alimenty bez odpowiedniego postanowienia sądu, syn będzie mógł udać się do komornika i wszcząć egzekucje za zaległe opłaty.

W przypadku, gdy alimenty zgodnie z wyrokiem płacone były na utrzymanie małoletniego syna matce, syn będzie mógł cię pozwać o to, aby płacenie alimentów wznowić. W tym wypadku, na sali sądowej będziesz mógł przedstawić swoje racje, z których wynika, że dalsze utrzymanie syna jest bezzasadne. Dla przykładu: syn ma pracę lub też wprost przeciwnie, z premedytacją i bez powodu unika jej podjęcia.

Gdy sam uznasz, że najwyższy czas, aby dziecko się usamodzielniło, powinieneś skierować pozew do sądu rodzinnego (sądem właściwym będzie sąd cywilny, który ma siedzibę w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka), w którym zawnioskujesz o zakończenie obowiązku alimentacyjnego, a na poparcie wniosku przedstawisz odpowiednie argumenty.

Kwestia alimentów, to także ważenie możliwości majątkowych rodziców oraz możliwości zarobkowych dziecka. Dlatego pamiętaj, aby przed sądem wykazać, że alimenty w rzeczywistości są poważnym obciążeniem dla twojego budżetu domowego.

Niestety, skierowanie pozwu do sądu będzie wiązało się także z dodatkowymi kosztami – chodzi o opłaty kosztów sądowych. O zaprzestaniu płacenia alimentów, możesz także powiadomić dziecko wprost, bez wnoszenia sprawy do sądu. Jednakże może to skończyć się wniesieniem sprawy do sądu o egzekucje, a ty skończysz z komornikiem na swoim koncie.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Syn nie chce się usamodzielnić – do kiedy muszę płacić alimenty na dziecko?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*