Sąsiad dokarmia gołębie na balkonie. Gdzie to zgłosić?

Dokarmianie gołębi

Mieszkanie w bloku niesie za sobą wiele korzyści jednak może wiązać się również z uciążliwymi zachowaniami sąsiadów. Dobrym przykładem obrazującym to stwierdzenie jest dokarmianie gołębi przez mieszkańca jednej z krakowskich kamienic. Efektem powyższej działalności są zabrudzona elewacja budynku oraz unoszący się w powietrzu fetor ptasich odchodów. Czy lokatorzy są zmuszeni biernie znosić pasję ornitologiczną jednego z sąsiadów? Czy też istnieją sposoby by zmusić go do zaprzestania dokarmiania ptactwa?

Czy dokarmianie gołębi jest zakazane?

Niestety prawo powszechne nie przewiduje bezpośrednich narzędzi pozwalających na zdyscyplinowanie sąsiada, który dokarmia gołębie. Tym samym rozwiązanie takiej sytuacji nie jest łatwe, w szczególności kiedy konflikt na linii dokarmiający-inni sąsiedzi zaczyna przybierać na sile. Oczywiście mieszkańcy bloku mają prawo zgłosić fakt dokarmiania gołębi zarządcy wspólnoty lub władzom spółdzielni mieszkaniowej. Uprawnienia organów w tym względzie są jednak bardzo ograniczone. Mogą oni jedynie zaapelować do mieszkańca, aby zaprzestał powyższego działania z uwagi na dyskomfort pozostałych lokatorów oraz powstałe zanieczyszczenia. Władze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, zależnie od okoliczności, mogą również podnieść taką kwestię na spotkaniu mieszkańców, podjąć mediację i określić miejsce, w którym dokarmianie byłoby dozwolone. Drugim rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zakazu dokarmiania gołębi w regulaminie wspólnoty bądź spółdzielni oraz postawienie tablicy informującej o takim zakazie. Ma ona jednak jedynie charakter zapobiegawczy, gdyż zarządca nieruchomości nie jest uprawniony do wystawienia mandatu za złamanie powyższego zakazu.
Doraźnym rozwiązaniem może być także zamontowanie siatek przeciwko ptakom na balkonach czy zamontowanie kolców na parapetach celem ich odstraszenia.

Czy mogę wezwać Straż Miejską? 

Ponadto mieszkańcy bloku mogą złożyć skargę na niesfornego lokatora do Straży Miejskiej. Należy mieć jednak świadomość, że funkcjonariusze nie są uprawnieni do karania za dokarmianie gołębi, gdyż zakaz taki nie istnieje. Strażnicy mogą natomiast wystawić mandat za zaśmiecanie przestrzeni publicznej.
Zgodnie bowiem z art. 145 Kodeksu wykroczeń:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Pamiętaj, że rozsypywanie okruchów na placu przed blokiem lub na chodniku można uznać za mieszczące się w pojęciu zaśmiecania miejsca publicznego. Do nałożenia kary koniecznym jest jednak złapanie dokarmiającego na gorącym uczynku, co niesie za sobą kolejne trudności.
Podsumowując, problem dokarmiania gołębi przez sąsiadów budzi wiele emocji i kontrowersji, a w konsekwencji stanowi zarzewie wielu sąsiedzkich konfliktów. Brak odpowiednich przepisów prawa powoduje, że kwestia ta nadal pozostaje nierozwiązana. W obliczu powyższego pozostaje próba polubownego załatwienia sporu z sąsiadem np. poprzez ustalenie odosobnionego miejsca do dokarmiania ptaków.

Sąsiad dokarmia gołębie na balkonie. Gdzie to zgłosić?
5 z 1 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Sąsiad dokarmia gołębie na balkonie. Gdzie to zgłosić?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*