Rząd zajrzy do rachunków bankowych obywateli? Centralna Baza Rachunków

Rząd zajrzy na rachunki bankowe obywateli?

Planowane stworzenie Centralnej Bazy Rachunków, która umożliwiłaby państwu bezproblemowy wgląd we wrażliwe dane finansowe obywateli, wywołało w ostatnich dniach niemałe poruszenie. Według autorów projektu ustawy stworzenie bazy stanie się skutecznym narzędziem walki z przestępczością gospodarczą. Krytycy wskazują jednak na istotne zagrożenie praw obywatelskich.

Po co rządowi Centralna Baza Rachunków?

Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów pomysł, poddawany obecnie konsultacjom publicznym, ma zgodnie z opinią autorów „ułatwić lokalizowanie składników majątkowych pochodzących z przestępstwa”. Ma ponadto uprościć egzekucję należności od dłużników.

Pomysł na stworzenie scentralizowanej bazy informacji o środkach finansowych przechowywanych przez obywateli wynika z faktu, iż obecnie ich pozyskanie jest niezwykle utrudnione. Wynika to z faktu, iż na terenie kraju działa niespełna 700 podmiotów wykonujących czynności bankowe, a także wiele podmiotów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i domów maklerskich. Pozyskanie niezbędnych danych przez organy państwowe jest tym samym niezwykle kosztowne i czasochłonne.

Do jakich danych państwo chce mieć wgląd?

Centralna Baza Rachunków zakłada gromadzenie informacji przede wszystkim na temat rachunków prowadzonych przez banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, ale nie tylko. Autorzy ustawy wspominają również o rachunkach prowadzonych przez towarzystwa emerytalne i inwestycyjne oraz domy maklerskie.

Zbierane będą dane nie tylko o kontach, ale również o produktach depozytowych i ubezpieczeniowych (tzw. polisolokatach). Przed czujnym okiem „Wielkiego Brata” ustrzec nie zdołają się również posiadacze skrytek bankowych oraz walut wirtualnych – np. Bitcoin.

Wprawdzie ustawa nie zakłada gromadzenia informacji na temat sald i dokonywanych transakcji, jednak ich pozyskanie będzie możliwe w ramach wykonywania przez uprawnione podmioty tzw. zadań ustawowych. Ustawa nie określa jednak w sposób precyzyjny przesłanek uprawniających do podejmowania takich działań, co budzi niemałe wątpliwości i stwarza ryzyko nadużyć.

Rząd zajrzy do rachunków bankowych obywateli? Centralna Baza Rachunków
5 z 1 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Rząd zajrzy do rachunków bankowych obywateli? Centralna Baza Rachunków"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*