R jak Rzecznik Finansowy – kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

R jak Rzecznik Finansowy - kiedy możesz liczyć na jego pomoc

Jak odnaleźć się gąszczu przepisów prawnych i zawiłych zapisów bankowych? Pomoc w zrozumieniu umowy pożyczki czy złożeniu reklamacji usług finansowych oferuje Rzecznik Finansowy.

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

W 2015 roku rząd przyjął ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Jednym z zapisów ustawy było ustanowienie stanowiska Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy ma za zadanie pomagać i zabezpieczać interesy klientów rynków finansowego.

Do głównych zadań Rzecznika Finansowego należy:

 • prowadzenie działań mediacyjnych pomiędzy konsumentem a podmiotem finansowym,
 • działanie na rzecz edukacji związanej z ochroną praw konsumenta i klienta na rynku finansowym (np. poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych),
 • rozpatrywanie wniosków konsumenckich dotyczących reklamacji,
 • wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych ściśle związanych z rynkiem finansowym,
 • składnie wniosków do właściwych organów państwowych o zmianę prawa w kwestiach organizowania rynku finansowego.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Rzecznik Finansowy może pomóc konsumentowi jeszcze zanim podpisze on umowę z pożyczkodawcą. Biuro Rzecznika Finansowego oferuje poradę prawną, która pomoże ci w zrozumieniu zawiłych przepisów prawnych obowiązujących na rynku finansowym. Więcej o umowie pożyczki pisaliśmy w artykule „U jak umowa pożyczki online – na co zwrócić uwagę?”.

Z ekspertami Rzecznika Finansowego możesz skontaktować się:

 • telefonicznie,
 • mailowo,
 • pisząc wiadomość prywatną na oficjalnym profilu Rzecznika na Facebooku,
 • listownie.

Kontakt z Biurem Rzecznika Finansowego

 • 22 333 73 25 – telefoniczny dyżur ekspertów (poniedziałek- środa w godzinach 8.00 – 16.00, czwartek – piątek w godzinach 8.00 – 13.00)
 • porady@rf.gov.pl
 • facebook.com/@RzecznikFinansowy
 • Biuro Rzecznika Finansowego
  Al. Jerozolimskie 87
  02- 001 Warszawa

Jak składać reklamacje?

Jeśli masz zastrzeżenia do działania instytucji finansowej lub twój pożyczkodawca nie wywiązuje się należycie z podpisanej umowy – możesz złożyć reklamację. Jeśli potrzebujesz pomocy w interpretacji dokumentów lub poszukujesz porady prawnej eksperci w biurze Rzecznika pomogą i doradzą Ci w jaki sposób możesz złożyć reklamację. Tak przygotowaną reklamację możesz złożyć (osobiście lub listownie) swojemu pożyczkodawcy. Na rozpatrzenie reklamacji instytucja finansowo ma aż 30 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja rozstrzygana jest na korzyść konsumenta.

W przypadku, kiedy instytucja finansowa nie rozpatrzy pozytywnie twojej reklamacji możesz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Eksperci zbiorą odpowiednie dokumenty dowodzące twoich racji i spróbują wpłynąć na zmianę decyzji pożyczkodawcy. Przeprowadzenie postępowania interwencyjnego jest bezpłatne i dostępne dla każdego konsumenta.

Pamiętaj, że Rzecznik Finansowy nie ma możliwości wydania decyzji prawnie wiążącej instytucję finansową. Postępowanie interwencyjne ma na celu wyłącznie przedstawienie prawnych dowodów na słuszność twojej reklamacji. Jest formą rady i próbą przekonania pożyczkodawcy do zmiany niekorzystnej dla klienta decyzji.

Jak wygląda mediacja Rzecznika Finansowego?

Jeśli interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosła oczekiwanych przez Ciebie rezultatów, – wciąż możesz spróbować ostatniego pozasądowego sposobu na rozstrzygnięcie sporu, tzw. poreklamacyjnego postępowania polubownego.

Czym jest poreklamacyjne postępowanie polubowne?
Poreklamacyjne postępowanie polubowne to postępowanie mające na celu osiągnięcie ugody pomiędzy pożyczkobiorcą, a pożyczkodawcą. W postępowaniu uczestniczy bezstronny mediator – Rzecznik Finansowy. Dąży do zawarcia ugody pomiędzy stronami.

Rzecznik Finansowy występuje w poreklamacyjnym postępowaniu polubownym jako mediator pomiędzy stronami. Instytucja finansowa ma obowiązek do niego przystąpić. Rozpoczęcie tego postępowania kosztuje 50 zł. Ponieważ postępowanie rozpoczynane jest z inicjatywy pożyczkobiorcy, to właśnie on musi uiścić tę opłatę.

W przypadku, kiedy nie uda się osiągnąć porozumienia, Rzecznik ma obowiązek przygotować oficjalną opinię z prawną oceną całej sprawy. Jeśli zdecydujesz się złożyć pozew i w sądzie dochodzić swoich praw, możesz wykorzystać stworzony przez niego dokument w czasie rozprawy.

Po złożeniu pozwu możesz również złożyć wniosek o wydanie tzw. istotnego poglądu. Jest to pisemne stanowisko Rzecznika, w którym przedstawiane są argumenty ważne dla danej sprawy.

Choć stanowisko Rzecznika Finansowego powołano do życia w 2015 roku, jednak Biuro Rzecznika może pochwalić bardzo dobrymi statystykami. Tylko w 2016 roku Biuro Rzecznika Finansowego udzieliło około 24 tysiące porad, odebrało niemal 19,5 tysiąca wniosków o interwencję lub postępowanie polubowne. Te dane pokazują jak ważne i pomocne mogą być działania prowadzone przez Rzecznika Finansowego.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "R jak Rzecznik Finansowy – kiedy możesz liczyć na jego pomoc?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*