Przelałem pieniądze na zły numer konta. Jak mogę je odzyskać?

Przelałem pieniądze na zły numer konta. Jak mogę je odzyskać

W dzisiejszych czasach korzystanie z bankowości elektronicznej stało się powszechną praktyką. Zdecydowana większość z nas wykonuje kilka do kilkunastu przelewów w miesiącu, chcąc zaoszczędzić cenny czas. Czasami jednak podczas wpisywania danych może Ci się zdarzyć pomyłka. Co zrobić w sytuacji, kiedy pieniądze zostaną przelane na zły numer konta? Czy istnieje szansa by je odzyskać? Tak! Jest to trudne, ale możliwe.

Po pierwsze: poinformuj Twój bank!

Przede wszystkim, kiedy tylko zorientujesz się, że pieniądze zostały przelane na zły numer konta, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem. Oczekiwanie, że odbiorca sam zwróci Ci przelane środki może bowiem okazać się naiwnością. Jeżeli szybko spostrzegłeś swój błąd jest szansa, że przelew nie został jeszcze zaksięgowany w systemie i będzie można go cofnąć. Jednak w sytuacji, gdy zostanie zaksięgowany, pozostaje Ci złożenie reklamacji zgodnie z wewnętrznymi przepisami banku. Po sprawdzeniu niefortunnej transakcji Twój bank powinien przekazać reklamację do banku odbiorcy, gdzie zostanie rozpoznana. W razie pozytywnego rozpatrzenia jest szansa, że przelew zostanie anulowany, a pieniądze zostaną Ci zwrócone.

Przeczytaj też ,co zrobić, kiedy podczas jednej transakcji pieniądze zostały pobrane z Twojego konta dwa razy.

Gdy reklamacja zostanie negatywnie rozpatrzona…

Co zrobić w sytuacji, kiedy bank jednak nie przychyli się do złożonej przez Ciebie reklamacji? W takiej sytuacji pozostaje Ci jedynie wniesienie powództwa do sądu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko niewłaściwemu odbiorcy. Zostało ono uregulowane w art. 405 w zw. z 410 KC, które brzmią:

Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Art. 410. § 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Pamiętaj jednak, że warunkiem koniecznym złożenia niniejszego powództwa jest ustalenie danych osobowych osoby, na rzecz której dokonałeś niefortunnego przelewu. I tutaj rodzą się prawdziwe problemy. Musisz mieć bowiem świadomość, że bank nie udzieli Ci tych informacji, z uwagi na fakt, że dane osobowe posiadacza rachunku są objęte tajemnicą bankową.
Zgodnie bowiem z ustawą o prawie bankowym:

Art. 104. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

Wobec powyższego pozostają Ci jedynie próby samodzielnego ustalenia danych odbiorcy, co może okazać się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

Podsumowując, odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwy numer konta obarczone jest wieloma trudnościami. Praktycznie wszystko zależy od uczciwości odbiorcy przelewu oraz życzliwości banku. Tym samym należy szczególnie uważać podczas dokonywania transakcji drogą elektroniczną. Czasem warto poświęcić dłuższą chwilę, sprawdzając po wielokroć dane adresata przelewu, żeby uniknąć nieprzyjemności w przyszłości i nie narazić się na utratę oszczędności całego życia.

 

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Przelałem pieniądze na zły numer konta. Jak mogę je odzyskać?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*