Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS – co robić?

Pracodawca nie odprowadza za mnie ZUS - co robić

Odprowadzanie składek do ZUS należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. W przypadku, gdy dowiesz się o tym, że na twoim koncie w ZUS brakuje kilku wpłat, możesz podjąć szereg kroków wyjaśniających tę sytuację, m.in. złożyć reklamację w ZUS. W najgorszym wypadku, nieuczciwego pracodawcę możesz zgłosić do PIP lub prokuratury.

Co zrobić, gdy pracodawca nie odprowadza składek do ZUS?

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie, osoba czy też firma, która cię zatrudnia, ma obowiązek odprowadzić do ZUS składki

  • zdrowotne
  • wypadkowe
  • rentowe
  • emerytalne.

Natomiast w przypadku umowy o pracę obowiązkowo także składki zdrowotne. Dodatkowo każdy pracodawca musi opłacać także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarancyjny Świadczeń Pracowniczych. Nie zawsze jednak masz kontrolę nad tym, w jaki sposób reszta twojej pensji, która nie trafia bezpośrednio na twoje konto, jest rozdysponowywana przez zatrudniającego.

Masz jednak pełne prawo do kontrolowania tego, czy obowiązkowe opłaty ZUS są za ciebie prawidłowo wnoszone do odpowiednich instytucji. Pracodawca ma obowiązek przynajmniej raz w roku złożyć ci sprawozdanie z tego, w jakiej wysokości opłacił za ciebie składki. Powinien także co miesiąc pokazać ci wysokość odprowadzanych składek na pasku wypłaty. Problem zaczyna się wtedy, gdy pracodawca nie chce pokazać ci rachunków z wnoszonych za ciebie opłat lub też podaje ci błędne dane.

Dlatego też, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego konta w ZUS, możesz zwrócić się osobiście do samego ubezpieczyciela. Podając swoje dane, ZUS ma obowiązek dostarczyć ci informacje na temat tego, jakie składki i w jakim wymiarze były za ciebie odprowadzane.

Zwróć uwagę pracodawcy na nieprawidłowości w składkach ZUS

Gdy masz już dowód z ZUS na to, że pracodawca nie odprowadzał za ciebie składek w odpowiedniej wysokości lub też nie płacił ich w ogóle, zwróć się do przełożonego z oficjalnym wnioskiem na piśmie o złożenie odpowiednich wyjaśnień w tej sprawie. Koniecznie dodaj datę oraz miejscowość złożenia pisma, a także złóż swój podpis i poproś o potwierdzenie odbioru pisma.

Pracodawca będzie miał 60 dni na ustosunkowanie się do wniosku. Jeżeli uzna, że faktycznie doszło do zaniedbania w twojej sprawie, powinien wnieść należne opłaty do ZUS z odsetkami w wysokości 10 proc. w skali roku, choć są anulowane, gdy wynoszą mniej niż 6,60 zł. W przypadku, gdy o źle opłacanych składkach dowiesz się z RMUA ZUS i złożysz wniosek do pracodawcy o naprawienie tej sytuacji, pracodawca ma tylko 1 miesiąc na wyjaśnienie sprawy.

Złóż reklamację do ZUS

W przypadku, kiedy twój pracodawca nie chce podjąć żadnej akcji w celu naprawienia swojego błędu i uiszczenia należnej opłaty, możesz złożyć reklamację bezpośrednio w ZUS. Ubezpieczyciel społeczny podejmie kroki, które będą miały na celu wyjaśnić całą sytuację.

I tego twój pracodawca powinien zdecydowanie się wystrzegać. W pierwszym kroku ZUS wezwie twojego pracodawcę do uregulowania zaległości. Następnie może złożyć wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych. W przypadku, gdy pracodawca dalej uchyla się od zapłaty, ZUS może wnieść wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji.

W ostatnim kroku ZUS może wnioskować o wpisanie pracodawcy do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, z którego może być wykreślony dopiero po 10 latach.

Walcz o swoje w składki w sądzie

Jeżeli pracodawca zajdzie ci za skórę, możesz podjąć najbardziej drastyczne kroki . Złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym. Pracodawca, który nie płaci notorycznie obowiązkowych składek podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Uprawnienie zgłoszenia pracodawcy poważnie zalegającego ze składkami ma prawo wnieść także ZUS.
Oprócz tego, masz też prawo do zgłoszenia naruszenia twoich praw w Państwowej Inspekcji Pracy, która może wszcząć postępowanie i weryfikację poprawności działania zatrudniającej cię firmy.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS – co robić?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*