Poręczyłem koledze pożyczkę, teraz ścigają mnie za jego długi. Co robić?

Poręczyłem pieniądze koledze, teraz muszę spłacać jego długi

Przysłowie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie niesie w sobie dużo życiowej prawdy. Gdy dobry przyjaciel prosi o poręczenie umowy pożyczki,  trudno odmówić – tym bardziej, gdy wspomnimy z nostalgią wspólnie przeżyte chwile. Pamiętaj jednak, że taka decyzja pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Zanim podejmiesz decyzję o poręczeniu umowy pożyczki koledze, przeczytaj jakie skutki prawne się z tym wiążą.

Czym jest poręczenie?

Poręczenie to umowa, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (np. instytucji finansowej) wykonać zobowiązanie, w sytuacji gdyby dłużnik swojego zobowiązania nie wykonał. Instytucja poręczenia została uregulowana w art. 876 Kodeksu cywilnego.

1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Umowa poręczenia to umowa dwustronna zawierana na piśmie pomiędzy wierzycielem i poręczycielem. Nie wymaga ona obecności dłużnika. W momencie gdy dłużnik opóźnia się ze spłatą pożyczki, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątku poręczyciela. Zanim jednak przystąpi do działania, wierzyciel (np. bank) jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania poręczyciela, że dłużnik zalega ze spłatą. Poręczyciel odpowiada za dług na zasadzie solidarności, co oznacza, że bank lub inna instytucja lub osoba, od której pożyczyliśmy pieniądze, może domagać się zapłaty bezpośrednio od udzielającego poręczenia, pomijając dłużnika.

Mówiąc wprost, podpisując umowę poręczenia, zobowiązujesz się do spłaty pożyczki za kogoś, w wypadku kiedy pożyczkobiorca nie może albo nie chce, spłacać jej samodzielnie.

Więcej o poręczycielu możesz dowiedzieć się z artykułu: P jak poręczyciel.

O czym pamiętać, zanim poręczysz pożyczkę?

Gdy decydujesz się udzielić poręczenia, zadbaj o to, by w umowie znalazły się odpowiednie postanowienia chroniące twoje interesy. Może to być następujący zapis:

Za spłatę pożyczki poręczyciel odpowiada dopiero, gdy egzekucja wobec pożyczkobiorcy okaże się bezskuteczna.

Pozwoli Ci to uniknąć poważnych problemów w przyszłości.

Ważną kwestią na etapie udzielania poręczenia jest także określenie w umowie, do jakiej kwoty chcesz udzielić poręczenia, np. poprzez sformułowanie:

Udzielam poręczenia do kwoty 10.000 zł.

W takiej sytuacji wierzyciel nie będzie mógł domagać się od Ciebie zapłaty, ponad wskazaną kwotę.

Ścigają mnie za cudze długi. Co robić?

Przede wszystkim zachowaj spokój. Trzeba być jednak świadomym, że uwolnienie się od spłaty cudzego długu przez poręczyciela jest bardzo trudne, jeżeli umowa poręczenia została zawarta w prawidłowy sposób. Jedną z alternatyw jest próba wykazywania, że złożone oświadczenie woli o poręczeniu było obarczone wadą ( np. błędem, groźbą), co pozwoliłoby na uchylenie się od skutków prawnych takiej czynności. Wiąże się to jednak z dodatkowymi komplikacjami prawnymi.

Ponadto można próbować wykazywać, że zakres udzielonego poręczenia jest ograniczony tylko do niektórych składników majątkowych poręczyciela bądź zostało ono udzielone jedynie do oznaczonej kwoty.

Najczęściej jednak jedynym rozwiązaniem jest zapłacenie cudzego długu, a następnie  wezwanie dłużnika do zwrotu uiszczonej należności  (tzw. roszczenie regresowe). Należy bezwzględnie pamiętać o obowiązku poinformowania dłużnika, że jego dług został zapłacony. Jest to o tyle istotne, że gdybyś go nie zawiadomił, a w międzyczasie sam spłaciłby swoje długi, to nie możesz domagać się od niego zwrotu pieniędzy.

Pamiętaj także, by przedstawić dłużnikowi dokumenty potwierdzające spłatę długu (np. potwierdzenie przelewu)!

Nieprzemyślana decyzja o udzieleniu przyjacielskiej pomocy w spłacie pożyczki może skończyć się poważnymi tarapatami finansowymi.  Pamiętaj więc, aby przed podpisaniem poręczenia przeanalizować wszystkie plusy i minusy oraz sprawdzić wiarygodność zaciągającego zobowiązanie.

Poręczyłem koledze pożyczkę, teraz ścigają mnie za jego długi. Co robić?
5 z 3 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Poręczyłem koledze pożyczkę, teraz ścigają mnie za jego długi. Co robić?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*