Podpisałem weksel in blanco, teraz żądają zapłaty – co robić?

Podpisałem weksel in blanco, teraz żądają zapłaty - co robić

Podpisanie weksla in blanco to według wielu osób podpisanie wyroku na siebie samego. Pamiętaj, że składając podpis pod dokumentem, którego posiadacz sam może wypełnić kwotę zobowiązania oraz miejsce i czas jego spełnienia może, narazić cię na poważne koszty. Dlatego pamiętaj, aby do dokumentu zawsze sporządzić deklarację wekslową.

Czym jest weksel?

Weksel jest papierem wartościowym, w który jedna ze stron będąca dłużnikiem (wystawca weksla) zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy pieniędzy, w określonym miejscu i czasie innej osobie lub instytucji.

Weksle najczęściej stosowane są dla zabezpieczenia pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania finansowego. Z reguły wystawienie weksla związane jest z istniejącym już zobowiązaniem, jednak dokument ten ma całkowicie niezależną funkcję.

Więcej o wekslu in blanco, jako o zabezpieczeniu pożyczki pisaliśmy w artykule „Z jak zabezpieczenie pożyczki. Co to jest i czy można tego uniknąć?”

Weksle regulowane są ściśle przez ustawę Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. Aby dokument zobowiązania do zapłaty można było nazwać wekslem, a dokładniej wekslem trasowanym, powinien on zawierać elementy  takie jak :

Art. 1. Weksel trasowany zawiera:
1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
8) podpis wystawcy wekslu

Aby weksel (in blanco) mógł zostać zrealizowany wystarczy:

  • podpis osoby wystawiającej weksel,
  • nazwa weksla.

Uważaj na weksle in blanco!

Idealnie byłoby gdybyś, podpisywał weksel in blanco tylko osobie, do której posiadasz niemal bezgraniczne zaufanie. Dlaczego? Ponieważ osoba posiadająca podpisany przez ciebie dokument, na którym sama może wpisać kwotę zobowiązania finansowego, a także datę jej realizacji, może z łatwością naciągnąć cię na poważne koszty.

Dlatego też zawsze pamiętaj o tym, że jeżeli zostajesz zobowiązany do podpisania weksla, powinieneś podpisać także, tzw. deklarację wekslową, która ściśle określa, w jakich warunkach i w jakiej wysokości weksel in blanco może zostać wypełniony.

Co więcej, weksel może być przenoszony na inną osobę przez tzw. indos, a wiec oświadczenie woli zbywcy weksla. Weksel tym samy może przejść w niepowołane ręce. Dlatego pamiętaj, aby weksel in blanco posiadał zapis „nie na zlecenie” – w ten sposób osoba, której wręczasz weksel nie będzie mogła go prawnie przenieść na osoby trzecie

Weksel in blanco – jak nie dać się oszukać? 

Najskuteczniejszym sposobem obrony przed wekslem in blanco będzie wspomniana deklaracja wekslowa. Jeżeli jej nie posiadasz, a weksel został wystawiony jako zabezpieczenie pewnego zobowiązania, które już spełniłeś, możesz wykazać to na drodze sądowej. W takim przypadku spłacenie weksla stanowiłoby ponowne spełnienie świadczenia, które raz już spełniłeś.

Droga ta będzie jednak bardzo trudna i będzie wymagała udowodnienia swoich racji. Weksel bowiem jest dokumentem abstrakcyjnym, który nie zawiera odniesienia do zobowiązania, które zabezpiecza.

Podpisałem weksel in blanco, teraz żądają zapłaty – co robić?
5 z 1 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Podpisałem weksel in blanco, teraz żądają zapłaty – co robić?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*