Odwołano mój lot. Czy mogę liczyć na odszkodowanie?

Odwołano mój lot. Czy mogę liczyć na odszkodowanie?

W dobie tanich biletów lotniczych oraz pokaźnej oferty przewoźników lotniczych Kowalski coraz częściej wybiera latanie, porzucając samochody, busy czy pociągi. Niestety podróż samolotem nie zawsze daje gwarancję punktualnego dostania się na miejsce przeznaczenia. Zdarza się, że wyczekiwany przez nas lot ulega opóźnieniu, a nawet zostaje odwołany, o czym możemy się dowiedzieć oczekując w terminalu na lotnisku. Dlatego przed wyborem tego typu środka transportu warto zapoznać się prawami przysługującymi pasażerom w takich sytuacjach.

Powyższe kwestie, tj. przypadki opóźnienia, odwołania lotu, bądź odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera regulują przepisy unijne, a dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Należy podkreślić, że niniejsze rozporządzenie nie reguluje wszystkich przypadków odwołania lotów, a  ma zastosowanie jedynie do pasażerów:

  1. odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego UE, do którego ma zastosowanie Traktat oraz
  2. pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.  

Odwołano mój lot. Co robić?

Przede wszystkim opanuj emocje i skontaktuj się z obsługą lotniska bądź przewoźnikiem celem uzyskania informacji o przysługujących Ci prawach. Pamiętaj, że w gestii przewoźnika leży zapewnienie Ci, w okresie oczekiwania na lotnisku, darmowych posiłków i napojów, a także w razie konieczności zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Ponadto, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Zgodnie z brzmieniem w/w rozporządzenia  w sytuacji, gdy samolot został odwołany pasażer ma ponadto prawo wyboru roszczenia. W zależności od okoliczności możesz żądać,  w terminie 7 dni zwrotu pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera. Możesz także zażądać zmiany planu podróży na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego.

Ponadto jeżeli nie zostałeś w odpowiednim czasie, czyli co do zasady na 14 dni przed wylotem poinformowany o odwołaniu lotu lub zostałeś powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik nie zaproponował Ci przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje Ci także prawo do odszkodowania pieniężnego. Ma ono charakter limitowany i może wynieść od 250 do 600 euro w zależności od długości lotu. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli lot odwołano z uwagi na zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od przewoźnika, takich jak m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna.

Jakich muszę dopełnić formalności, chcąc ubiegać się o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie wraz z opisem okoliczności dotyczących odwołania lotu złóż w pierwszej kolejności u przewoźnika. Jeżeli odmówi wypłaty odszkodowania, możesz wystąpić ze skargą na przewoźnika lotniczego do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to o tyle istotne, że dopiero po wyczerpaniu całej procedury reklamacyjnej w linii lotniczej, można wnieść do ULC skargę na naruszenie przez przewoźnika postanowień przepisów unijnych. Skargę można złożyć, jeśli od momentu złożenia reklamacji minęło 30 dni. Dołącz do niej kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot, reklamację skierowaną do przewoźnika, a także odpis udzielonej przez niego odpowiedzi, bądź wskazanie, że odpowiedź na reklamację nie została udzielona w terminie.

Pamiętaj, że znajomość przepisów dotycząca praw pasażerów może okazać się bardzo przydatna. Dzięki posiadanym informacjom unikniesz wielu nieprzyjemności, a ponadto będziesz mógł skutecznie zawalczyć o własne interesy w starciu z liniami lotniczymi.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Odwołano mój lot. Czy mogę liczyć na odszkodowanie?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*