O jak ochrona danych osobowych

ochrona-danych-osobowych

Ochrona danych osobowych – słyszysz o niej coraz częściej. Mówi się o niej w telewizji, czytasz o niej w gazetach i Internecie. Ale co właściwie kryje się pod pojęciem „danych osobowych” i w jaki sposób je chronimy? Czy jej brak może kosztować Cię utratę pieniędzy?

Czym właściwie są dane osobowe?

Wzrost nowych technologii, zwłaszcza tych informatycznych, pozwolił na ułatwienie wielu aspektów życia codziennego. Spowodował pojawienie się nowego rodzaju usług bankowych i pozabankowych dostępnych online. Niestety rozwój tego sektora spotęgował również problem ochrony danych osobowych. W Polsce ustawa o ochronie danych osobowych przyjęta w  1997 roku podaje taką definicję:

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Oznacza to, że mianem danych osobowych nazwiemy nie tylko twój numer PESEL, imię i nazwisko, ale również adres e-mail, jeśli elementami jego treści jest imię i nazwisko właściciela. Podobna reguła dotyczy informacji takich jak adres, wynagrodzenie, numer konta bankowego czy adres IP komputera, które dane osobowe w rozumieniu ustawowym będą stanowić tylko w zestawieniu z inną informacją, która pozwoli na zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Ochrona danych osobowych: zagrożenia są tuż-tuż

Często przeglądając strony przeróżnych portali i stron w Internecie, zapominamy o zagrożeniach, które się z tym wiążą. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega przed nierozważnym udostępnianiem osobistych informacji w Internecie, który jest głównym kanałem z jakiego kradzione są dane osobowe.

Często wpisujesz swoje dane i bez zastanowienia udostępniasz do nich dostęp, podpisując się pod regulaminami, których nawet nie czytasz. Na końcu szybko klikasz „Akceptuj”, godząc się często nieświadomie na wykorzystywanie wrażliwych danych w celach marketingowych.

Warto wiedzieć, że skrzynka mailowa zapchana reklamami to i tak zdecydowanie najmniej groźna konsekwencja, jaka może grozić nam, kiedy nasze dane dostaną się w niepowołane ręce.

Kradzież tożsamości staje się najbardziej powszechnym przestępstwem w Internecie i coraz trudniej się przed nim uchronić. Pamiętaj, że nielegalnie uzyskane i przetwarzane dane mogą zostać wykorzystane w celach przestępczych np. przy wyłudzaniu kredytów i pożyczek na twoje nazwisko.

Bezpieczna bankowość online

Rozważając złożenie wniosku o pożyczkę pozabankową online, musisz pamiętać o kilku kluczowych aspektach w zakresie ochrony danych osobowych. Uważnie czytaj wszystkie zapisy dotyczące celów, w jakich będą przetwarzane twoje dane osobowe.

Przede wszystkim należy uważnie przeczytać regulamin i skupić się na fragmentach dotyczących ochrony danych osobowych. Sprawdź, czy informacje, które udostępniasz danej instytucji są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem – rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Status informacji poufnych i szczególnie chronionych będzie dodatkowo zabezpieczał przed dostępem osób trzecich i nielegalnym użyciem. Pamiętaj, że zawsze istnieje również  możliwość złożenia pisemnego odwołania zgody na przetwarzania danych udostępnionych pożyczkodawcy.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "O jak ochrona danych osobowych"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*