O jak opłata przygotowawcza – co powinieneś o niej wiedzieć?

o-jak-oplata-przygotowawcza

Decydując się na kredyt lub pożyczkę, warto najpierw zrobić dobry research: sprawdzić prowizje, koszty pożyczki, czy wysokość opłaty przygotowawczej. Zanim zwiążesz się umową z firmą udzielającą pożyczek, dowiedz się, za co płacisz. Pożyczkodawca unikający odpowiedzi na te pytania lub przekazujący je w mętny sposób powinien wzbudzić Twoją czujność.

Opłata przygotowawcza: za co właściwie płacisz?

W czasie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę, prędzej czy później natrafisz na pojęcie opłaty przygotowawczej. Opłata przygotowawcza to zazwyczaj jednorazowa opłata pobierana przez pożyczkodawcę, która obejmuje poniesione przez niego koszty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, sprawdzeniem i badaniem zdolności klienta do spłaty pożyczki.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczkodawców obowiązek informowania o wszelkich kosztach kredytu, w tym kosztach opłaty przygotowawczej.

Opłata przygotowawcza, opłata administracyjna… i co jeszcze?

Opłata przygotowawcza jest tylko jedną ze składowych opłat, z jakimi musi się liczyć potencjalny pożyczkobiorca. Opłata ta wchodzi w skład tak zwanych kosztów pożyczki.  Przeliczając realne koszty pożyczki, warto również skupić się na opłatach administracyjnych, prowizji czy rocznej stopie oprocentowania, które w znaczący sposób je determinują.

Zapoznanie się głębiej z innymi pojęciami pozwoli na podjęcie bardziej świadomej decyzji o wzięciu pożyczki. O opłatach, jakie bank może naliczyć klientowi, informuje nas art. 110 prawa bankowego:

Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom […].

Więcej informacji o tym, czym są koszty pożyczki, znajdziesz w artykule „K jak koszta pożyczki – co się składa na koszta pożyczki?”

Opłata przygotowawcza a prowizja: czym się różnią?

Często, bez świadomości, korzystamy z określeń „prowizja” i „opłata przygotowawcza” wymiennie. Istnieje jednak pomiędzy nimi znacząca różnica. Przymierzając się do wzięcia pożyczki, warto  zwrócić uwagę na zależności i różnice pomiędzy opłatą przygotowawczą a prowizją. Pod pojęciem prowizji kryje się wyrażona w procentach wartość, która wypłacana jest na rzecz podmiotu, za wykonanie czynności prawnej np. udzielenia pożyczki.

Prowizje mogą być pobierane jednorazowo przy każdej operacji lub zbiorczo. Jeśli wybierzemy opcję z doliczeniem prowizji do spłaty kredytu lub pożyczki, zamiast jednorazowej wpłaty, musimy zdawać sobie sprawę, że kwota od której naliczane są odsetki, wzrośnie.

Informacje o taryfach prowizji i opłatach pożyczkodawca powinny być jawne – np. umieszczone na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą o kredycie konsumenckim, prowizja podlega zwrotowi w momencie rozwiązania umowy z bankiem, zaś opłata przygotowawcza nie. Dlatego warto pamiętać, że nawet w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z bankiem czy inną instytucją udzielającą pożyczek nie przysługuje nam zwrot kosztów opłaty przygotowawczej, gdyż czynności przygotowawcze zostały już poczynione.

Pamiętajmy: jeśli jakikolwiek zapis w regulaminie pożyczki budzi twoją wątpliwość, skontaktuj się z konsultantem i oczekuj precyzyjnej informacji. Nie żałuj czasu poświęconego na poszukiwanie wiarygodnego pożyczkodawcy, który udzieli Ci bezpiecznej pożyczki.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "O jak opłata przygotowawcza – co powinieneś o niej wiedzieć?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*