Najważniejsze wydarzenia ze świata finansów: wrzesień 2016

Wrzesień jako pierwszy powakacyjny miesiąc obfitował wiele ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych oraz politycznych. Które były szczególnie istotne z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego oraz jego portfela?

Cel inflacyjny bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej corocznie ustala założenia polityki pieniężnej, które następnie przedkładane są Sejmowi wraz z przygotowywanym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej. W swym wrześniowym komunikacie Bank Centralny poinformował, że cel inflacyjny w 2017 roku pozostanie na dotychczasowym poziomie: 2,5%.

Dążąc do zachowania stabilności cen, NBP będzie stosował strategię celu inflacyjnego. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu oraz stabilności systemu finansowego

W komunikacie zaznaczono również, że polityka pieniężna w 2017 roku będzie prowadzona w warunkach dużej niepewności, której źródłem są głównie inwestycje oraz ceny surowców na rynkach światowych.

Rośnie zainteresowanie kredytami?

Zlecone przez Związek Badań Polskich badanie, przeprowadzone w niespełna 200 placówkach bankowych, wskazuje na rosnące zainteresowanie kredytami gotówkowymi. Z pewnością wpływ na taki stan rzeczy miał zakończony okres wakacyjny. Według autorów badania (TNS Polska) nie ma jednak podstaw, by traktować wrześniowe wzrosty jako początek długookresowego trendu.

Poprawa koniunktury zauważalna była szczególnie w obszarze kredytów obrotowych oraz kredytów mieszkaniowych. W przypadku tych ostatnich wzrost zainteresowania w dużej mierze wynika ze starań o szybko kończące się środki w ramach programu MdM, a także rosnących od początku przyszłego roku wymagań tyczących się wkładu własnego.

Bezrobocie znów rekordowo niskie

Znacznie bardziej pozytywne informacje płyną z rynku pracy, który kolejny miesiąc z rzędu zaskakuje niską stopą bezrobocia. O ile w lipcu wynosiła ona 8,6%, o tyle w sierpniu 8,5%. Tak dobrych wyników polska gospodarka nie notowała od 25 lat! W analogicznym okresie roku ubiegłego, stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,9%. Pozostaje tylko wierzyć, że tendencja spadkowa zostanie utrzymana w dłuższej perspektywie czasowej, a presja płacowa korzystnie wpłynie na jakość życia polskiego społeczeństwa.

Sprzedaż detaliczna wreszcie rośnie

Krytykowany przez wielu program rządowych dopłat 500+ póki co nie przynosił zbyt pozytywnych efektów w kontekście sprzedaży detalicznej. Zaskakujące okazały się jednak sierpniowe dane, które GUS opublikował w ubiegłym miesiącu. Podczas gdy rynkowy konsensus zakładał wzrost na poziomie 4,4%, sprzedaż detaliczna urosła o 5,6%, co było bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Oczywiście nie należy bagatelizować wpływu na zrealizowany wynik  rządowego programu dopłat 500+, jednak błędem jest tłumaczenie wzrostów wyłącznie jego wdrożeniem. Należy pamiętać również o efekcie kalendarzowym.

Największe wzrosty sprzedaży detalicznej zanotowano w kategoriach:

  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli i części zamiennych,
  • odzieży i obuwia,
  • farmaceutyków i kosmetyków,
  • mebli, RTV i AGD.

Czy tendencja wzrostowa zostanie utrzymana w najbliższych miesiącach? O tym przekonamy się podczas kolejnej publikacji danych przez GUS.

Produkcja przemysłowa również zwyżkuje

Opublikowane przez GUS dane ekonomiczne podsumowują również kondycję produkcji przemysłowej. O dziwo, również w tej kategorii zaprezentowane dane pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Wartość sprzedanej produkcji przemysłowej w sierpniu była bowiem wyższa o 3,3% od poziomu lipcowego. Jeszcze lepiej prezentują się dane prezentujące perspektywę roczną – wzrost o 7,5% rok do roku.

Podobnie jak w przypadku sprzedaży detalicznej, rzeczywiste wyniki istotnie przewyższyły oczekiwania analityków. Rynkowy konsensus zakładał wzrost na poziomie 2,2% miesiąc do miesiąca i 5,7% rok do roku. Wzrosty zanotowano w większości działów przemysłu, a w szczególności w branży tekstylnej (+31% rok do roku), pozostałego sprzętu transportowego (+23,8% rok do roku) oraz pojazdów samochodowych, naczep oraz przyczep (+20,2% rok do roku).

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Najważniejsze wydarzenia ze świata finansów: wrzesień 2016"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*