Najważniejsze informacje finansowe: luty 2016

Wydarzenia gospodarcze, nowe regulacje prawne, prezentacje wyników, sytuacja na giełdach – to tylko niektóre elementy, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na zyski osiągane przez inwestorów. Jakie wydarzenia w lutym szczególnie wpłynęły na ich nastroje?

1. Podatek bankowy

Początek lutego to przede wszystkim wejście w życie szeroko komentowanego podatku bankowego. Zgodnie z zapisami nowych przepisów banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, SKOK-i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) oraz inne instytucje pożyczkowe zobowiązane będą do płacenia dodatkowego podatku w wysokości odpowiadającej 0,44% wartości aktywów.

Jak można się było spodziewać, istotny spadek zysków (szacuje się, że zysk netto banków spadnie nawet o 1/3) banki już próbują i nadal będą próbować rekompensować sobie poprzez ustalanie wyższych marż kredytów, ponoszenie oraz wprowadzanie nowych opłat, a także obniżanie oprocentowania depozytów. Osoby myślące o kredycie będą się musiały wobec tego liczyć z wyższymi kosztami finansowania. Ci, którzy posiadają wolne środki, zmuszeni będą z kolei do szukania alternatywy dla bezpiecznych, jednak niepozwalających zarobić zbyt wiele lokat bankowych. Spokojnie – zdewersyfikowanie portfela inwestycyjnego będzie idealnym wyjściem.

2. Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Jednym z  ważniejszych wydarzeń w gospodarce, zarówno dla osób z oszczędnościami jak i zaciągniętymi kredytami, było niewątpliwie lutowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Podczas dwudniowych obrad, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wynoszącym odpowiednio:

– stopa referencyjna 1,50%
– stopa lombardowa 2,50%
– stopa depozytowa 0,50%
– stopa redyskonta weksli 1,75%

Informacja ta z pewnością ucieszyła osoby posiadające zobowiązania w bankach, gdyż brak podwyżek stóp procentowych jest jednoznaczny z utrzymaniem się raty na dotychczasowym poziomie. Ich obniżenie byłoby korzystniejszą dla kredytobiorców opcją, jednak prawdopodobieństwo takiego scenariusza było znikome. Znacznie bardziej spodziewane były podwyżki, na które liczyły osoby dysponujące pewnymi oszczędnościami, co pozwoliłoby się im cieszyć wyższymi zyskami z posiadanych lokatach bankowych.

3. Upadłość kolejnego SKOK-u

Z końcem lutego Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośną decyzją z dniem 25 lutego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska (SKOK Polska) i wystąpiła do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Powód stanowiły poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarząd komisaryczny – ujemne fundusze własne, ujemny współczynnik wypłacalności oraz brak perspektyw restrukturyzacyjnych.

Czy ponowne uruchomienie wypłat z BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) raz jeszcze nie wpłynie na zmianę wysokości składek wpłacanych przez banki? Czy pozostałe SKOK-i czeka podobny los? Odpowiedzi na te pytania z pewnością poznamy w nadchodzących miesiącach. Jeśli odpowiedzi okażą się twierdzące, banki ponownie będą musiały ponieść dodatkowe koszty, co może popchnąć je do jeszcze bardziej radykalnych zmian w tabelach oprocentowania, opłat i prowizji.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Najważniejsze informacje finansowe: luty 2016"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*