Najważniejsze informacje finansowe: lipiec 2016

Lipiec to kolejny miesiąc obfitujący w wiele istotnych informacji gospodarczych. To kolejny z rzędu miesiąc dobrych danych płynących z rynku pracy oraz dotyczących wynagrodzeń. Sprzyja temu między innymi zaskakująco wysoka dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej, na co wpływ ma chociażby rządowy program dopłat 500+. Nieco mniej optymistyczne są  dane Eurostatu na temat PKB w UE i strefie euro. Co jeszcze wydarzyło się w lipcu?

Dobre dane z rynku pracy

Kondycja polskiego rynku pracy z miesiąca na miesiąc staje się coraz lepsza. Zaprezentowane w ostatnim czasie przez Główny Urząd Statystyczny dane potwierdzają kolejny spadek stopy bezrobocia. Jeszcze w maju wynosiła ona 9,1%, natomiast na koniec czerwca zaledwie 8,8%. Są to najlepsze wyniki od 8 lat!

Dobrą sytuację polskiego rynku pracy potwierdzają również dane zaprezentowane przez Eurostat. Ustalana na podstawie badań ankietowych stopa bezrobocia BAEL kształtuje się obecnie na rekordowo niskim poziomie – 6,3%. Identycznym wynikiem może pochwalić się chociażby Austria.

Europejska gospodarka zwalnia

Zaprezentowane w ostatnim czasie przez Eurostat dane dotyczyły nie jedynie poziomu bezrobocia, ale również wzrostu PKB w strefie euro oraz całej UE. O ile w pierwszym kwartale wzrost PKB w strefie euro wyniósł 0,6%, a w całej UE 0,5%, o tyle w drugim kwartale było to odpowiednio 0,3% i 0,4%.

Odczyt nie był jednak zaskoczeniem dla analityków – oczekiwania większości z nich były mocno zbliżone do rzeczywiście zanotowanych poziomów. Nieco mniej zgodne z oczekiwaniami analityków były dane tyczące się poziomu inflacji. W lipcu wskaźnik ten wzrósł o 0,2% w ujęciu rocznym, co wynika głównie ze zmiany cen energii.

Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia – Konstantego Radziwiłła, NFZ ma zostać zastąpiony państwowym funduszem celowym. Dostęp do świadczeń zdrowotnych ma z kolei stać się obywatelskim uprawnieniem. Środkami niezbędnymi do zapewnienia ochrony zdrowia na poziomie centralnym zarządzać ma minister zdrowia, zaś na poziomie regionalnym działające przy wojewodach agendy. Głównym celem reformy jest objęcie opieką medyczną wszystkich obywateli.

Czy wprowadzenie uprawnienia obywatelskiego jest dobrym pomysłem? Czy nakłady na służbę zdrowia wzrosną? Czy reforma przyczyni się do poprawy kondycji polskiej służby zdrowia? Póki co, pytania te pozostają bez jasnych odpowiedzi.

Wpływy z podatku bankowego mniejsze od zakładanych

Zgodnie z założeniami budżetowymi, wpływy z tytułu podatku bankowego zaplanowano na poziomie 5,5 mld zł. Środki te miały posłużyć między innymi do sfinansowania wyborczych obietnic partii rządzącej. Pomimo dość szybkiego i sprawnego wprowadzenia podatku w życie, wpływy szacuje się w 2016 na ponad 3 mld złotych. W okresie od marca do czerwca wyniosły one 1,4 mld zł.

W swej niedawnej wypowiedzi, wiceminister finansów – Wiesław Janczyk podkreślił, że mimo możliwości korygowania podatku, nie ma póki co planów jego modyfikacji. Ewentualna nowelizacja, przeciwdziałająca próbom unikania płacenia daniny, możliwa jest najwcześniej z końcem roku. Czy rzeczywiście okaże się to konieczne?

Sprzedaż detaliczna rośnie zaskakująco szybko

Sprzedaż detaliczna towarów w cenach bieżących wzrosła w czerwcu znacznie powyżej oczekiwań ekonomistów. Zanotowany w maju wzrost na poziomie 2,2%, był całkiem satysfakcjonujący i zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. W czerwcu rynkowy konsensus zakładał wzrost na poziomie 3,7%.

Z zaprezentowanych w ostatnim czasie danych wynika, że sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu aż o 4,6%! Na tak dobry wynik wpłynęło wiele czynników. Wspomnieć należy przede wszystkim o dobrej sytuacji na rynku pracy – wzroście przeciętnego wynagrodzenia oraz niskim bezrobociu, a także o wpływie programu 500+. O ile wpływ rządowego programu wspierania rodzin jest niezaprzeczalny, o tyle jego skala pozostaje dla ekonomistów tematem dyskusyjnym.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Najważniejsze informacje finansowe: lipiec 2016"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*