Moja była żona ma nowego partnera. Czy muszę dalej płacić jej alimenty?

Moja była żona ma nowego partnera. Czy muszę dalej płacić jej alimenty

Gdy sąd orzeknie, że jesteś zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz swojej byłej żony, nie zawsze musisz pozostawać bierny wobec zmieniającej się jej sytuacji życiowej. Jeżeli twoja była żona weszła w nowy związek partnerski, możesz wnioskować o zniesienie obowiązku alimentacyjnego lub zmniejszenie sumy świadczenia.

Kto jest uprawniony do otrzymywania alimentów od byłego małżonka?

Rozwód nigdy nie należy do kategorii rzeczy łatwych i przyjemnych. Rozprawa rozwodowa kończy się zwykle orzeczeniem ustania małżeństwa, które wydaje sąd okręgowy. W wyroku tym sąd może orzec o winie jednego z małżonków, obojga małżonków lub też nie orzekać o winie w ogóle. Jeżeli w małżeństwie pojawiły się dzieci, w wyroku mogą pojawić się postanowienia co do przyznania władzy rodzicielskiej oraz wysokości i sposobie płatności alimentów na wspólne dzieci.

Jednakże alimentów od byłego małżonka na własne utrzymanie, a łożenia na dzieci, nie należy nigdy mylić. Otóż małżonek, który nie był wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, może wnieść o wypłacanie świadczenia alimentacyjnego, o ile rozwód sprawił, że znalazł się on w sytuacji „niedostatku”. Mówi o tym art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Co więcej, sąd może zasądzić świadczenia alimentacyjne na byłą żonę lub męża, na jego wniosek, w sytuacji, gdy jego były małżonek był wyłącznie winny rozpadowi pożycia. W tej sytuacji, status materialny wnioskodawcy nie musi być równoznaczny z niedostatkiem. Wystarczy bowiem, że jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu, względem tego jak wyglądało to w małżeństwie. Mówi o tym paragraf 2 wspomnianego art. 60:

2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Do kiedy należy płacić alimenty?

Co do zasady alimenty na byłego małżonka płacić należy przez 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub też w momencie zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego. Mówi o tym art. 60 paragraf 3 KRO:

3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Co więcej, sąd na wniosek poszkodowanego, może orzec o przedłużeniu obowiązku alimentacyjnego ponad ustawowe 5 lat, w szczególnie uzasadnionym przypadku, np. w związku z ciężką chorobą, ulegnięciu wypadkowi i braku uprawnienia do renty czy innych uzasadnionych okoliczności, w których małżonek pobierający alimenty wykaże, że nie jest w stanie sam zapewnić sobie godnych warunków życia. Sąd Najwyższy wyprowadza obowiązek utrzymania byłego małżonka, z przepisu KRO, mówiącego o tym, że w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy finansowej.

Pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony

Jeżeli jednak uznajesz, że sytuacja materialna byłej żony jest na tyle dobra, iż nie potrzebuje już ona twojego wsparcia finansowego możesz wnieść do sądu rejonowego wniosek o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec żony. Co prawda, według ustawy obowiązek ten znika w momencie zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego. Często jednak, osoby otrzymujące alimenty od eks-małżonka, decydują się na życie w konkubinacie z nowym partnerem, aby nie pozbawić się tego źródła dochodu. Sąd może jednak uznać, że życie w związku partnerskim, w szczególności, gdy żona zamieszkała z konkubentem, znacznie zmienia sytuację finansową w jakiej się znajduje. W związku z tym nie doskwiera jej już niedostatek, czy w przypadku orzeczenia rozwodu z twojej winy, jej sytuacja materialna nie różni się już znacznie od tej, w której znajdowała się podczas trwania waszego małżeństwa. Co prawda sytuacja ta zależy od uznania sądu i wyważenia sytuacji materialnej małżonki, to jeżeli zdecydujesz się na podjęcie działania w tej sprawie, możesz w konsekwencji uzyskać przynajmniej obniżenie wysokości comiesięcznego świadczenia na żonę.

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie pozwu, lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. W ten sposób zwiększysz szansę o swoje pieniądze.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Moja była żona ma nowego partnera. Czy muszę dalej płacić jej alimenty?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*