Miałem wypadek wracając z pracy do domu. Czy przysługuje mi odszkodowanie?

Wypadek z domu do pracy lub z pracy do domu może spotkać każdego. Choć orzecznictwo sądowe różnie klasyfikuje zdarzenia losowe będące wypadkiem w drodze do lub z miejsca pracy, przepisy prawa określające takie sytuacje są dość rozbudowane. Dlaczego tak ważne jest ustalenie czy wypadek, którego stałeś się ofiarą jest kwalifikowany będzie jako wypadek w drodze do lub z pracy? Ponieważ w okresie rekonwalescencji możesz otrzymywać 100% wynagrodzenia.

.

Jak definiować wypadek w drodze do pracy/ z pracy?

Zacznijmy o tego, że jako poszkodowany w wypadku w drodze do lub z miejsca pracy nie przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też od pracodawcy, jeżeli zakład pracy nie ponosi bezpośredniej winy za wypadek. Definicja takiego wypadku została podana w art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten mówi, że:

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.”

A teraz przeanalizujmy poszczególne przesłanki tego przepisu.

.

Kiedy rozpoczyna się i kończy droga do/z pracy?

Uznaje się, że droga rozpoczyna się w momencie opuszczenia posesji miejsca pracy i kończy w momencie przekroczenia progu własnego domu. Tak więc, jeżeli mieszkasz w domu z ogrodem wypadek, który będzie miła miejsce po przekroczeniu bramki nadal będzie zaliczał się do kategorii wypadku w drodze do pracy. Przepisy uznają jednak, że droga z pracy nie zostaje przerwana także, gdy kończy się w miejscu:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3) zwykłego spożywania posiłków;

4) odbywania nauki lub studiów.

Inną kwestią jest to, że droga ma być najkrótsza i nieprzerwana. Przesłanki te interpretować należy jednak raczej jako wskazujące na drogę najbardziej dogodną dla nas. A zatrzymanie się po drodze w celu wykonania „uzasadnionej życiowo przerwy” jest dopuszczalne. Państwowa Inspekcja Pracy w swoich wytycznych wskazuje, że drogą z lub do pracy może zostać przerwana przez zatrzymanie się w celu załatwienia prywatnej sprawy. Co więcej, gdy podczas przerwy obiadowej udajesz się poza zakład pracy, ta podróż także będzie w ten sposób traktowana.

.

Jakie świadczenia mi przysługują w związku z wypadkiem?

Przede wszystkim jeżeli uszczerbek na zdrowiu w spowodowany wypadkiem jest na tyle poważny, przez okres 215 dni możesz otrzymywać 100% swojego wynagrodzenia (a właściwie średniego wynagrodzenia jakie otrzymywałeś przez ostatnie 12 miesięcy zatrudnienia – tzw. podstawa wymiaru zasiłku), przy czym tylko pierwsze 33 dni twoją pensję wypłaca pracodawca. Kolejne dni opłacane są przez ZUS. Jeżeli po upływie tego okresu nadal będziesz niezdolny do pracy, możesz otrzymać od ZUS tzw. zasiłek rehabilitacyjny.

Ponadto, jeżeli wypadek powstał z winy innej osoby możesz niezależnie od przysługujących świadczeń wnieść o naprawienie szkody od tej osoby na podstawie art. 415, na tak zwanych zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Miałem wypadek wracając z pracy do domu. Czy przysługuje mi odszkodowanie?
4.67 z 3 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Miałem wypadek wracając z pracy do domu. Czy przysługuje mi odszkodowanie?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*