E jak ERIF – co to jest i kto trafia do ich bazy?

E jak ERIF – co to jest i kto trafia do ich bazy

Pierwszy raz słyszysz o ERIF BIG? Jeśli tak, to powinieneś jak najszybciej nadrobić zaległości. Być może właśnie ta instytucja zdecyduje w przyszłości o tym, czy zostanie Ci przyznany kredyt.

BIG – czym są Biura Informacji Gospodarczej?

Biura Informacji Gospodarczej są instytucjami o wielkim znaczeniu zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Przedmiotem działalności gospodarczej biura, według ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jest przede wszystkim „pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.

W praktyce oznacza to, że jeśli zdecydujemy się na pożyczkę, to informacje o naszym terminowym lub nieterminowym wywiązaniu się z zapłaty należności będą przechowywane przez te biura i mogą zostać wykorzystane przez inne instytucje, np. banki, w których będziemy chcieli starali się o kredyt. Na terenie naszego kraju działa 5 biur tego typu. Jednym z nich jest właśnie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A

ERIF – jak powstało?

Biuro informacji gospodarczej ERIF powstało w 2003, praktycznie na równi z innymi instytucjami tego typu. Rok później weszło do grona członków Konferencji Przdsiębiorstw Finansowych.

Przez pierwszych kilka lat biuro działało pod nazwą KSV BIG S.A i było częścią austriackiego przedsiębiorstwa. W 2007 zostało zakupione w pełni przez Grupę Kapitałową Kruk, która nadal pozostaje jego właścicielem. Po kilkukrotnych zmianach nazwy dziś działa ono jako ERIF Biuro Informacji Gospodarczych S.A. Funkcję prezesa biura pełni Edyta Szymczak.

Podstawowe cele i założenia ERIF

Jak twierdzi samo ERIF, podstawową misją instytucji jest „budowanie wiarygodności i odpowiedzialności w relacjach między uczestnikami obrotu gospodarczego”. Głównym celem jest przede wszystkim dostarczanie swoim klientom informacji o wierzycielach.

ERIF daje też instytucjom narzędzia umożliwiające lepszą weryfikację wiarygodności konkretnych osób oraz odzyskiwania należności. Działa w ten sposób na rzecz zmniejszenia ilości zadłużeń, starając się zapewnić swoim klientom jak najbardziej przejrzysty obraz wierzycieli, a przez to stworzyć warunki bezpieczne warunki na rynku finansowym.  Jest to także jedyne BIG w Polsce, które co trzy miesiące weryfikuje swoją bazę danych.

Baza ERIF – czy w niej widnieję?

ERIF BIG prowadzi tak bazę pozytywnych, jak i negatywnych informacji o wierzycielach, z których mogą skorzystać jego klienci. Oznacza to, że zarówno w momencie, kiedy spłacisz należność w terminie jak i wtedy, gdy się z opłatą spóźnisz, to trafiasz do bazy ERIF.

Jedyna różnica jest taka, że w przypadku informacji negatywnej trafiasz na tzw. listę dłużników. W październiku 2016 roku w bazie widniało 5,8 mln spraw, z czego 3 miliony stanowiły pozytywne informacje.

chcesz-madrze-pozyczac-pozyczka-na-raty

Kogo dotyczy lista dłużników? 

Niestety, trafić na nią jest stosunkowo łatwo, a konsekwencje mogą się za nami chodzić bardzo długo i sprawiać nam spore kłopoty. Żeby trafić na listę dłużników ERIF, lub jakiegokolwiek innego biura informacji gospodarczej, trzeba nie dopełnić spłaty należności wynoszącej co najmniej 200 zł w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku przedsiębiorstw.

Instytucja, u której jesteś zadłużony, ma obowiązek wysłać Ci wezwanie do zapłaty na miesiąc przed planowanym wpisem na listę dłużników ERIF. Masz więc szansę na spłatę zadłużenia nawet chwilę po terminie i Twoje nazwisko nie zostanie tam wpisane. Warto szybko uregulować należność, gdyż w przypadku wpisu możesz mieć ogromne problemy z wzięciem kredytu lub pożyczki.

Proszę zagłosuj!

Skomentuj jako pierwszy artykuł "E jak ERIF – co to jest i kto trafia do ich bazy?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*