Moje dziecko złamało rękę na boisku szkolnym po lekcjach

Ubezpieczenie dziecka w szkole wcale nie jest obowiązkowe. Dla zabezpieczenia swojej odpowiedzialności w razie nieszczęśliwego wypadku nauczyciele bardzo często nakłaniają jednak swoich podopiecznych, a przede wszystkim ich rodziców ,do wykupienia polisy NNW.  Nie każdy jednak wypadek w szkole będzie oznaczał, że to szkoła będzie odpowiadała za szkodę. Bo liczy się to kiedy, a nie gdzie do wypadku doszło!

Wypadek w szkole

Za wypadek w szkole uznaje się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które może spowodować uraz lub śmierć, a które nastąpiło w czasie zajęć szkolnych organizowanych przez szkołę, w sensie formalnym.

Oznacza to, że jeżeli twoje dziecko ulegnie wypadkowi w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego powinieneś otrzymać odszkodowanie za szkodę wywołaną tym nagłym zdarzeniem. Odpowiedzialność za wypadek taki ponosi bowiem placówka oświaty, która jest organizatorem takich zajęć i to przeciwko niej skierowany powinien zostać ewentualny pozew o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie.

Co więcej, według orzecznictwa sądów polskich, odszkodowanie powinno zostać wypłacone nie tylko wtedy, gdy np. uczeń spadnie ze zbyt śliskich schodów w szkole, ale także wtedy, gdy uczeń zostanie pobity przez swoich kolegów na terenie szkoły. Podstawą rozstrzygnięcia tej sprawy będzie bowiem błąd w nadzorze nad dziećmi powierzonymi opiece szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne a czas wolny – czy jest to różnica?

Tak i to znacząca. Zacznijmy od tego, że pojęciem „zajęcia pozalekcyjne” najczęściej oznacza się aktywności zorganizowane przez szkołę lub jej pracowników w imieniu szkoły, podczas których dzieci przekazane są pod nadzór pracownika oświaty.

W takim wypadku to na organizatorze zajęć, np. na trenerze piłki nożnej ciąży szczególny prawny obowiązek w nadzorze nad bezpieczeństwem dziecka. Jeżeli dziecko ulegnie wypadkowi podczas zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, to szkoła oraz organ odpowiadający za jej organizacje (a więc w zależności od typu szkoły – podstawowa czy ponadpostawowa – gmina lub powiat) odpowiadają prawnie za wyrządzoną szkodę, o ile wykazane zostaną nieprawidłowości w dokonywanym nadzorze.

Zupełnie czym innym są aktywności w czasie wolnym, który nie jest regulowany przez szkołę. Jeżeli więc nauczyciel WF, w swoim wolnym czasie, nie pobierając za to wynagrodzenia, umówi się z twoim synem i jego kolegami na mecz piłki nożnej na boisku szkolnym po lekcjach, to za złamaną na boisku rękę winę ponosić będzie ten, kto stanie się sprawcą wypadku.

Dla osądzenia, czy wypadek można uznać za wypadek w szkole, należy przede wszystkim rozważyć czy do zdarzenia doszło podczas zorganizowanych przez szkołę zajęć lub wydarzeń. Szkoda wcale nie musi powstać na terenie szkoły, aby została uznana za zawinioną przez placówkę oświaty.

copy-of-wez-pozyczke

Masz NNW, pewnie otrzymasz odszkodowanie

Jeżeli więc twój syn złamie rękę podczas meczu, który zorganizował zupełnie dobrowolnie i samodzielnie na terenie szkoły, szkoła nie będzie ponosiła odpowiedzialności za błąd w nadzorze, który doprowadził do wypadku.

Teoretycznie, teren szkoły powinien być zamknięty w czasie, kiedy nie odbywają się na mi zajęcia, co oznacza, że młodzieży w tym czasie nie powinno tam być. Nie mniej jednak, szkoły bardzo często zabezpieczają się przed nieprzewidywanymi zdarzeniami i zachęcają uczniów do wykupienia zbiorowej polisy NNW. Ogólne warunki ubezpieczenia bardzo często, tak czy inaczej, pozwalają na otrzymanie rekompensaty za uraz doznany nawet w czasie wolnym – nie tylko po lekcjach czy innych zajęciach szkolnych, ale także i na wakacjach podczas gry w piłkę.

Jednak wykupowana polisa zbiorowa nie zawsze pokrywa wszelkie koszty leczenia i rekonwalescencji po wypadku – szkoły często decydują się bowiem na ubezpieczenia grupowe i najbardziej atrakcyjną finansowo opcję ubezpieczenia. Dlatego też, gdy twoje dziecko uznało urazu na terenie szkoły, lepiej dobrze zbadać sprawę i upewnić się czy za wypadek nie powinna ponosić odpowiedzialności także placówka oświaty i gmina.

Moje dziecko złamało rękę na boisku szkolnym po lekcjach
4.75 z 4 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Moje dziecko złamało rękę na boisku szkolnym po lekcjach"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*