Dziecko użyło mojej karty podczas zakupów internetowych. Co teraz?

Dziecko użyło mojej karty podczas zakupów internetowych. Co teraz

Robienie zakupów w Internecie jest dziś dziecinnie proste. I tu pojawia się problem – jeżeli twoje dziecko dokona zakupów przez Internet przy użyciu twojej karty kredytowej, możesz skutecznie odzyskać swoje pieniądze – reklamując wykonaną transakcję lub po prostu dokonując zwrotu zakupionego towaru.

Zakupy w Internecie prostsze niż kiedykolwiek!

Obecnie e-usługodawcy i e-sklepy prześcigają się w upraszczaniu ścieżki zakupowej dla swoich klientów. Przy wielu transakcjach z wykorzystaniem karty płatniczej nie potrzebna jest żadna autoryzacja. Zakupu – całkiem legalnie – można dokonać, podając dane znajdujące się na karcie kredytowej lub debetowej. Nic więc nie szkodzi na przeszkodzie, aby to twoje dziecko wykonało zakupy w sieci. Nic, oprócz polskiego prawa.

Czy dziecku poniżej 13-go roku życia wolno robić samodzielnie zakupy?

Podstawową kwestią jest określenie, czy dziecku w ogóle wolno dokonywać jakichkolwiek zakupów – niezależnie, czy to w świecie wirtualnym, czy też bezpośrednio w sklepie stacjonarnym. Po pierwsze, podkreślić należy, że każda sprzedaż jest prostą umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą. Oznacza to więc, że nawet codzienne zakupy spożywcze są tak naprawdę regulowane Kodeksem cywilnym.

Co do zasady, osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych nie może skutecznie zawrzeć umowy, w tym umowy sprzedaży. Osobą taką (mówiąc prawniczym językiem: podmiotem) jest między innymi dziecko do 13 roku życia. Od reguły tej istnieje jednak pewne odstępstwo, które racjonalizuje odrobinę ten przepis.

Uznaje się, że osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnej mogą zawierać umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego – trudno byłoby bowiem uznać za nieważne kupno przez 7-latka drożdżówki w sklepie czy zeszytu do matematyki.

Prawo chroni także nieletnich przed nieuczciwym zachowaniem sprzedawców, którzy wykorzystując niedoświadczenie i niewiedzę najmłodszych mogą doprowadzić do sytuacji wyzysku, np. gdy za przytoczony zeszyt sprzedawca zażąda 50 zł. W takich wypadkach umowa jest nieważna, a strony powinny zwrócić sobie to co świadczyły.

Zakupy dokonywane przez młodzież między 13 a 18 rokiem życia

Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiadają tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że prawo przyznaje im więcej uprawnień w kwestii dokonywania zakupów na własną rękę. Mogą oni zawierać drobne umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, a także swobodnie dysponować swoim zarobkiem czy innymi przedmiotami oddanymi do użytku przez rodziców, o ile nie sprzeciwia się temu ustawa lub postanowienie sądu opiekuńczego.

Co do zasady jednak, poważniejsze zakupy dokonywane przez nastolatków powinny być potwierdzone zgodą rodziców. W praktyce jednak sprzedawcy nie stosują tej zasady i wydając kupiony towar – nawet o większej wartości – nie sprawdzają, czy osoba niepełnoletnia posiada odpowiednią zgodę rodziców. Przepisy te mają jednak znaczenie w momencie, w którym rodzic będzie żądał od sprzedawcy unieważnienia transakcji i zwrotu pieniędzy.

Kto może użyć mojej karty kredytowej?

Przejdźmy jednak teraz do analizy kwestii zakupów dokonywanych przez nieletniego w Internecie. Problematyczne wydaje się tu udowodnienie, że karta została wykorzystana przez inną osobę niż ty sam. Jednak pamiętaj, że co do zasady banki przyznają uprawnienie do korzystania z karty jedynie osobie oznaczonej jako jej właściciel. Twoje dziecko nie posiada więc prawa do wykonywania transakcji kartą, której nie jest właścicielem.

gotowka-natychmiast-banner

Jak odzyskać pieniądze za zakupy dokonane przez moje dziecko?

Jeżeli twoje dziecko dokonało zakupów na własną rękę bez twojej wiedzy, masz przynajmniej trzy wyjścia, które pomogą odzyskać ci pieniądze.

Po pierwsze, zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawsze masz możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu towaru lub usługi w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania. Pamiętaj, że zwrot towaru i oświadczenie odstąpienia od umowy to dwie różne sprawy – dlatego warto poinformować sprzedawcę na piśmie (np. listem poleconym) o zamiarze odstąpienia od umowy, a następnie przesłania zwracanego przedmiotu.

Po drugie, banki coraz częściej oferują usługi tzw. chargeback, czyli reklamacji dokonywanej transakcji kratą. Masz taką możliwość, na przykład powołując się na użycie twojej karty bez autoryzacji. Metoda ta jest najskuteczniejsza w przypadku, w którym twoje dziecko złożyło zamówienie dosłownie przed chwilą, a towar nie został jeszcze wysłany. Usługa chargeback sprawdza się również w sytuacji, gdy przy płaceniu kartą, środki z twojego konta zostaną pobrane dwukrotnie.

Po trzecie, jeżeli odkryjesz samodzielne zakupy swojego dziecka po upływie 14 dni, zawsze możesz skorzystać z uprawnienia uznania umowy za nieważną z racji tego, że dziecko nie miało twojej zgody na jej zawarcie. Pismo takie powinieneś skierować do sprzedawcy, powołując się na okoliczności zakupu. Jeżeli sprzedawca nie będzie chciał uznać zakupy za niebyły i zwrócić ci pieniędzy, sprawę powinieneś skierować na drogę sądową do właściwego sądu cywilnego.

Dziecko użyło mojej karty podczas zakupów internetowych. Co teraz?
4.67 z 3 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Dziecko użyło mojej karty podczas zakupów internetowych. Co teraz?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*