Bankructwo biura podróży. Czy można odzyskać pieniądze?

Fala bankructw i ogłoszeń niewypłacalności biur podróży jaka miała miejsce w poprzednich latach spowodowała wśród wczasowiczów zapalenie się poważnej czerwonej lampki przed wykupieniem wakacji all inclusive. Ustawodawca, nauczony doświadczeniem turystów z lat poprzednich, powziął pewne kroki prawne, które mają zabezpieczyć pieniądze oraz bezpieczny powrót do domu wczasowiczów w razie niewypłacalności biura podróży.

.

Ustawa o usługach turystycznych – obowiązek umów gwarancyjnych

Choć zmarnowanych wakacji i cennego płatnego urlopu od pracy nie wróci nic, prawo zabezpiecza, przynajmniej w minimalnym stopniu, świadczenia, jakie wykonać miał zgodnie z umową na twoją korzyść usługodawca biura podróży.

Podpisując umowę o wykupienie wczasów, biuro podróży zobowiązane jest do:

  • zawarcia z tobą umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  • albo zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz klienta,
  • bądź też przyjmowania wpłat klienta wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli usługi turystyczne wykonywane są w kraju i złożone zostanie marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

Działania te, do których biuro zobowiązane jest Ustawą o usługach turystycznych, mają na celu zapewnić klientom:

  • bezpieczny powrót do domu w przypadku swojej niewypłacalności,
  • zwrot wpłat wniesionych za wycieczkę w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora taka wycieczka nie zostanie zrealizowana lub nie została zrealizowana w całości.

.

Cel: bezpieczny powrót do domu i odzyskanie pieniędzy

Jeżeli przebywasz za granicą i obawiasz się o swój powrót do domu, bo biuro jest bezczynne – spokojnie. W razie braku akcji ze strony tourpreatora, obowiązek sprowadzenia turystów do domu przechodzi na marszałka województwa.

A jak to wygląda pod kątem finansów? Otóż w przypadku niewypłacalności biura podróży, obowiązek zwrotu poniesionych kosztów za sprowadzenie klientów z wakacji oraz zwrot turystom wpłat na wycieczki przechodzi na ubezpieczyciela.

Niestety nie zawsze, ubezpieczyciel pokryje całość poczynionych nakładów, bo umowna kwota ubezpieczenia była zbyt niska – ubezpieczyciel najpierw pokrywa koszty powrotu do domu, a dopiero pozostałe fundusze przeznacza na odszkodowania dla klientów biura.

Jakie ma to znaczenie dla Ciebie? Takie, że jeżeli wykupiłeś wczasy, lecz jednak nie zdążyłeś na nie wyjechać, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną spożytkowane na ściągnięcie tych, którzy na wycieczkę już pojechali.

Oczywiście odszkodowania będą wypłacane tylko klientom, którzy w odpowiednim terminie – wyznacza go ubezpieczyciel – przedłożą odpowiedni wniosek oraz dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy z biurem podróży.

.

Za niskie odszkodowanie – możesz walczyć dalej!

Gwarantem zwrotu wydatków na wakacje jest Skarb Państwa. Co za tym idzie, jest on odpowiednim podmiotem, do którego roszczenie może mieć pechowy urlopowicz, jeżeli kwota odszkodowania nie pokrywa całości kwoty zapłaconej biuru podróży.

Linia orzecznicza sądów powszechnych wskazuje, że wymiar sprawiedliwości przychyla się do takich wniosków, a uzupełnienie odszkodowania zostaje dokonane ze środków państwowych.

Zawsze pozostaje także droga powództwa cywilnego. Przysługuje ci bowiem roszczenie do biura, z którym zawarłeś umowę o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Niestety postępowanie takie zostanie umorzone w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego biura.

Pamiętaj także o jednym! Jeżeli biuro ogłosiło upadłość, możesz dołączyć się do postępowania upadłościowego, ponieważ jesteś jego wierzycielem! Sąd, stwierdzający upadłość może w takim wypadku uwzględnić twoją wierzytelność przy podziale majątku.

.

Bankructwo biura podróży. Czy można odzyskać pieniądze?
4.73 z 11 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Bankructwo biura podróży. Czy można odzyskać pieniądze?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*